25 năm trước, Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 7 của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Đây được xem là một sự kiện chính trị lớn, mang tính bước ngoặt trong khu vực Đông Nam Á. Vào năm 1995, quyết sách của Đảng và Nhà nước tham gia ASEAN là hết sức đúng đắn, mở ra con đường mới cho đối ngoại Việt Nam, góp phần quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vinh danh các đồng chí nguyên lãnh đạo và những cán bộ đã tham gia ASEAN trong 25 năm qua, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh khẳng định sẽ tiếp nối những thành quả đạt được, thúc đẩy Việt Nam có vai trò lớn mạnh hơn trong ASEAN.

TRỌN BỘ