Tòa nhà Quốc Hội - Nơi ghi dấu ấn hoạt động trọn vẹn đầu tiên của một nhiệm kỳ Quốc Hội năng động, nhiều thành tựu và nhiều đổi mới. Quốc Hội khóa XIV - 1 nhiệm kỳ biết kế thừa các thành tựu của các nhiệm kỳ Quốc Hội trước, biết tận dụng thành tựu của Đảng, sự đoàn kết của toàn quân toàn dân làm lợi thế tạo nên hiệu quả của các hoạt động. Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV có nhiều đổi mới với những dấu ấn đậm nét, được cử tri và nhân dân cả nước đánh giá cao.

TRỌN BỘ