Mùa thu năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh - một trái tim lớn đã ngừng đập vào lúc 9h47 sáng ngày 2/9 tại Thủ đô Hà Nội. Cả cuộc đời, Người đã cống hiến và hy sinh cho Tổ quốc, cho dân tộc, Người đã ra đi nhưng trí tuệ, tinh thần và tình yêu của Người vẫn còn sống mãi trong Bản di chúc bất hủ Người đã để lại. Chính Bác và Bản di chúc bất hủ ấy đã tạo nên sức mạnh vĩ đại cho dân tộc ta.

TRỌN BỘ