Covid-19, Corona từ lúc xuất hiện đã trở thành dịch bệnh toàn cầu và khiến hàng trăm nghìn người mất mạng. Triệu chứng của bệnh rất khó đoán nên hầu như chính phủ các nước yêu cầu tự cách li ở nhà do tình trạng quá tải ở các bệnh viện. Chính phủ Việt Nam luôn cố hết sức để đưa những người con xa xứ về với quê hương để cuộc sống của họ đỡ khó khăn. Vậy còn những người chọn ở lại, và còn khó khăn hơn nữa là mắc bệnh thì cuộc sống của họ bên đó sẽ thế nào ?

TRỌN BỘ