Đây là chuyến hành trình vạn dặm trải qua nhiều thập kỷ của một trong những con người vĩ đại nhất của lịch sử dân tộc Việt Nam. Chuyến hành trình được coi là vĩ đại không chỉ bởi khoảng cách được đo bằng biên độ thời gian và không gian mà còn vì lời giải mà người thực hiện hành trình đó đã tìm được cho khát vọng độc lập của dân tộc.

TRỌN BỘ