Trên khắp đất nước Việt Nam, cứ mỗi độ xuân về, hoa đào lại cùng với lời nhắc nhở 'Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ Tổ mùng 10 tháng 3' mà làm nên hiện tượng tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên chung của cả dân tộc, là các đức vua Hùng. Đây là hình thức tín ngưỡng đặc biệt độc đáo, chỉ có ở Việt Nam và được cả thế giới thông qua tổ chức khoa học giáo dục và văn hóa của Liên hợp quốc công nhận là di sản văn hóa tiêu biểu và đại diện của nhân loại.

TRỌN BỘ