Dịch bệnh COVID-19 từng được kiểm soát nhưng hậu quả của nó để lại cho những địa điểm du lịch nhiều nơi những thiệt hại không hề nhỏ, trong đó có thành phố Hội An. Chưa bao giờ du lịch Hội An lại rơi vào tình trạng khủng hoảng thê thảm như vậy, các hoạt động du lịch gần như chững lại

TRỌN BỘ