Một nhà báo nước ngoài đã viết, bất kì nhà báo nào đã viết về cụ Hồ Chí Minh nhất định sẽ cảm thất bối rối, vì không biết bắt đầu từ đầu, và viết thế nào về con người vĩ đại. Các nhà làm phim cũng vậy, càng đọc, càng đi tìm những kí ức về Người, chúng tôi càng thấy thăm thẳm mênh mông. Bác như vầng trăng toả sáng đêm rằm...

TRỌN BỘ