Nghệ sĩ Hải Phượng sinh ra trong gia đình có truyền thống nhạc dân tộc. Năm tuổi, chị được mẹ theo học đàn tranh. Lên bảy tuổi, chị tham gia khóa học đàn tranh đầu tiên tại Nhạc viện TP HCM. Trong chuyên ngành sư phạm biểu diễn nhạc cụ dân tộc, nghệ sĩ Hải Phượng là một trong hai thạc sĩ đầu tiên của Nhạc viện lúc bấy giờ. Đến nay, chị đã gắn bó hơn 40 năm với đàn tranh.

TRỌN BỘ