Đồng chí Lê Đức Thọ là một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đem tâm sức, tài năng và trí tuệ của mình cống hiến cho sự nghiệp Cách mạng vẻ vang, tên tuổi và sự nghiệp của đồng chí Lê Đức Thọ sống mãi trong lòng Tổ quốc, nhân dân, sống mãi trong những trang vàng chói lói của lịch sử Cách mạng Việt Nam.

TRỌN BỘ