Quần đảo Cát Bà hiện nay có vị thế quan trọng trên bản đồ bảo tồn thiên nhiên và phát triển bền vững của thế giới – nơi ghi nhận nhiều giá trị và danh hiệu quốc gia và quốc tế. Quần đảo Cát Bà và vịnh Lan Hạ còn nằm liền kề Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long – một trong 7 Kỳ quan Thiên nhiên thế giới mới.

TRỌN BỘ