Một cuộc chiến khốc liệt kéo dài hơn 4 tháng tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, một cuộc chiến không có tiếng súng bởi kẻ thù không nhìn rõ mặt nhưng vô cùng hiểm nguy và ác liệt, một cuộc chiến đã cướp đi nhiều sinh mạng, đó chính là cuộc chiến chống lại virus SARS-CoV-2 với biến chủng Delta.

TRỌN BỘ