Phim tài liệu "Chuyện ở thành phố thức" phản ánh những câu chuyện nhân văn, giàu cảm xúc từ trong tâm dịch. Phim tài liệu gồm 3 tập với tên gọi "Thành phố thức", "Thành phố thở" và "Thành phố sáng tạo" sẽ lần lượt kể về những câu chuyện của lực lượng chống dịch làm việc trong đêm, câu chuyện thở của bệnh nhân nhiễm COVID-19 và việc cung ứng nhu yếu phẩm cho người dân.

TRỌN BỘ