Việt Nam là một nước có truyền thống nông nghiệp lâu đời. Tuy nhiên, những năm gần đây, trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp, dịch bệnh trên vật nuôi, cây trồng, đặc biệt là dịch bệnh xuyên biên giới, xây nhiễm và gây thiệt hại lớn, các nguồn lực ngày càng khan hiếm và đắt đỏ hơn. Công nghiệp hóa - đô thị hóa tiếp tục phát triển, đòi hỏi thêm không gian, nhân lực, nước sạch và cạnh tranh các nguồn lực tự nhiên.

TRỌN BỘ