Lịch sử quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng đã ghi tên mình bên những trang sử vàng chói lọi chiến công của dân tộc Việt Nam. Trong đội quân ấy, có một lực lượng được trao trọng trách giữ gìn ngọn lửa, ngon lửa của sự đoàn kết hậu phương tiền tuyến, ngọn lửa thắp lên bởi tình đồng đội, tình đồng bào : "Lực lượng hậu cần quân đội Việt Nam"

TRỌN BỘ