Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển với 58 khóa tốt nghiệp, hơn 10.000 học sinh trở thành kỹ sư, bác sĩ, giáo viên…nhiều học sinh là giáo sư, tiến sĩ đầu ngành; là cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Năm 1997, Trường vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Dệt nên bề dày thành tích của trường, công lao trước hết thuộc về tâm huyết, sự nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi của các thế hệ cán bộ quản lý,thầy cô giáo, nhân viên và ý thức trách nhiệm, sự say mê học tập của các thế hệ nhà trường. Cùng với yếu tố đó là sự quan tâm giúp đỡ của các cấp, các ngành của tỉnh, thành phố, sự phối hợp giữa nhà trường và các tổ chức chính trị xã hội, hội cha mẹ học sinh

TRỌN BỘ