Sơn mài được coi là một trong các chất liệu hội họa ở Việt Nam. Đây là sự tìm tòi và phát triển kỹ thuật của nghề sơn (nghề sơn ta) thủ công truyền thống của Việt Nam thành kỹ thuật sơn mài. Hiện nay, tranh sơn mài sử dụng nguyên liệu là sơn Nhật được dùng khá phổ biến. Tuy nhiên, đây cũng là nguyên nhân khiến cho sơn mài truyền thống đứng trước nguy cơ bị mai một dần.

TRỌN BỘ