Philippines đã yêu cầu các "đại gia" công nghệ gồm Facebook, Lazada thuộc Alibaba và Shopee ngừng bán thiết bị di động được sử dụng để gửi các tin nhắn cảnh báo hàng loạt, sau khi dịch vụ này bị lợi dụng để tuyên truyền cho một ứng cử viên Tổng thống.

TRỌN BỘ