Thành phố Thủ Đức sẽ chính thức đi vào hoạt động từ đầu tháng 3/2021. Định hướng sẽ hình thành nhiều mô hình đô thị như: khu đô thị Đại học, đô thị công nghệ cao, đô thị nông nghiệp sinh thái, đô thị thể thao, Trung tâm tài chính Thủ Thiêm… Song song đó, hàng loạt các mô hình đô thị khác cũng đang dần hình thành xung quanh TP Hồ Chí Minh và ở các tỉnh lân cận. Làm thế nào để hiện thực hóa các mô hình đô thị? Đâu là hướng phát triển đúng đắn cho phát triển đô thị trong vùng TP Hồ Chí Minh?

TRỌN BỘ