Tính đến hết tháng 2/2021, Việt Nam đã đạt hơn 80 triệu thuê bao băng thông rộng di động và cố định, đồng thời là quốc gia có tỷ lệ người sử dụng internet mới cao nhất trong khu vực.

TRỌN BỘ