Từng bước đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, Ninh Thuận đã thu hút được 21 dự án đầu tư lĩnh vực du lịch, với tổng vốn đăng ký gần 13.000 tỷ đồng.

TRỌN BỘ