Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành chỉ thị 9294 - tăng cường an toàn thực phẩm nông sản dịp Tết Nguyên đán. Các lực lượng cũng đẩy mạnh các giải pháp kiểm tra, kiểm soát việc sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản thực phẩm. Đồng thời thúc đẩy việc phát triển nhanh và bền vững các chuỗi giá trị nông sản. Qua đó, người dân và hợp tác xã, doanh nghiệp có sự giàng buộc và kiểm tra chéo lẫn nhau.

TRỌN BỘ