Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số có vai trò quan trọng, là cầu nối giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân. Qua đó cũng đóng góp rất lớn vào công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở khu dân cư, thôn, làng. Tại Ninh Thuận là nơi có gần 1/4 số dân là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, những người có uy tín trong cộng đồng đang phát huy vai trò là hạt nhân, giúp cử tri hiểu rõ hơn quyền và nghĩa vụ của mình trong cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân đân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

TRỌN BỘ