Kiểm tra, rà soát danh sách cử tri để đảm bảo tất cả các cử tri đều được đi bỏ phiếu, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Hàng loạt các cuộc tiếp xúc cử tri vận động bầu cử của các ứng viên được thực hiện dưới hai hình thức: trực tiếp và trực tuyến để đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch. Những công việc cuối cùng chuẩn bị cho ngày bầu cử đang được các cấp mặt trận tổ quốc gấp rút triển khai để đảm bảo thành công cho ngày bầu cử 23/5 tới.

TRỌN BỘ