Hơn 10 triệu người lao động Pháp bị mất việc làm trong thời gian phong tỏa do dịch bệnh COVID-19, đang được hưởng trợ cấp từ chính phủ để vượt qua cuộc khủng hoảng hiện nay.

TRỌN BỘ