Chính phủ Pháp công bố gói hỗ trợ tài chính cho các bệnh viện công của nước này như một phần các biện pháp khẩn cấp nhằm chấm dứt làn sóng biểu tình trong nhiều tháng do các bác sĩ và y tá khởi xướng.

TRỌN BỘ