Đây không chỉ là thuốc kháng virus SARS-CoV-2 đầu tiên được đăng ký ở Nga mà còn có thể trở thành loại thuốc chống COVID-19 hứa hẹn nhất thế giới.