Từ ngày 1/1/2020, những nữ phạm nhân có con dưới 36 tháng tuổi theo mẹ vào trại giam sẽ được giam giữ riêng. Phạm nhân là người chưa rõ giới tính cũng sẽ được giam giữ riêng

TRỌN BỘ