PGS.TS. Trần Đắc Phu - cố vấn Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế khuyến cáo cần nâng mức đề phòng COVID-19 vì biến thể mới của virus SARS-CoV-2 có tốc độ lây lan nhanh.

TRỌN BỘ