Ngày hôm qua, đảng Dân chủ Thiên chúa giáo Đức đã bầu ông Armin Laschet (A-rơ-min La-shet) làm Chủ tịch đảng, thay cho bà Angela Merkel. Tuy đó chỉ là sự kiện của nội bộ một đảng tại một quốc gia, nhưng tin này được các nước châu Âu hết sức quan tâm. Vì tân Chủ tịch đảng Dân chủ Thiên chúa giáo Đức nhiều khả năng sẽ trở thành Thủ tướng Đức vào mùa thu năm nay.

TRỌN BỘ