Chỉ còn ít ngày nữa, hơn 93.000 học sinh Hà Nội sẽ bước vào thi tuyển sinh vào lớp 10. Do tình hình dịch bệnh COVID-19, Sở GD&ĐT Hà Nội đã có những thay đổi về công tác tổ chức kỳ thi, phương thức tuyển sinh vào lớp 10 THPT. Chính vì vậy tại các nhà trường cũng như phụ huynh học sinh đang chuẩn bị tốt nhất về tâm lý, động viên thí sinh giữ sức khỏe, ôn tập tốt, tự tin bước vào kỳ thi diễn ra cuối tuần tới.

TRỌN BỘ