Đây là xu hướng nhận định của một bộ phận các chuyên gia hiện nay, nếu xu hướng này được thời gian khẳng định thì làn sóng Omicron có thể sẽ là cái kết của đại dịch.

TRỌN BỘ