Kình ngư WANG Shun giúp Trung Quốc tiếp tục duy trì ngôi đầu bảng tổng sắp khi giành thêm tấm HCV bơi lội nội dung 200m bơi ngửa nam với thành tích 1:55.00s.

TRỌN BỘ