Sydney McLaughlin đã mang về tấm HCV thứ 2 cho điền kinh Mỹ, đồng thời, phá kỷ lục thế giới với thành tích 51.46 giây.

TRỌN BỘ