Một hình ảnh rất thú vị diễn ra tại môn bóng chày Olympic Tokyo 2020 khi một chú bọ ngựa đã vào sân và đậu trên mũ 1 tuyển thủ.

TRỌN BỘ