Lịch sử khai phá ĐBSCL gắn liền với sử dụng nguồn nước mưa. Sau năm 1975 mới phát triển hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất, chủ yếu khai thác nguồn nước từ sông Mêkông. Trước thách thức nghiêm trọng về nguồn nước, ĐBSCL cần phải tính đến phương án tích trữ, sử dụng hiệu quả nguồn nước trời để chủ động hơn trong tương lai. Tư liệu và câu chuyện trong phim chứng minh rằng những hệ sinh thái đang làm người dân giàu có, ít bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu ở ĐBSCL đều sử dụng hiệu quả nguồn nước trời. Văn hóa sử dụng nước mưa đã có từ lâu nhưng bị quên lãng bởi việc khai thác và phụ thuộc vào nguồn nước mặt, nước ngầm trong thời gian dài. Nước trời, chính là nguồn nước duy nhất mà ĐBSCL có thể chủ động gìn giữ cho mình trước những dự báo bất lợi về biến đổi khí hậu và tranh chấp nguồn nước xuyên biên giới.

TRỌN BỘ