Với hơn 40 nghìn ca nhiễm mới COVID-19 mỗi ngày, chính quyền Moscow đã hủy bỏ nhiều sự kiện lớn trong những ngày đầu tháng 11, trong đó có cuộc diễu binh truyền thống tái hiện cuộc duyệt binh lịch sử trên Quảng trường Đỏ vào ngày 7/11. Nhưng nhiều người Nga vẫn nhớ đến ngày Cách mạng tháng Mười như một ngày lễ trọng đại.

TRỌN BỘ