Báo chí châu Âu khen ngợi nước Anh đang triển khai rất hiệu quả chương trình tiêm chủng phòng covid, trong khi tốc độ tiêm chủng tại các nước thành viên Liên minh châu Âu thì đang gặp quá nhiều vấn đề. Cho đến ngày hôm qua, nước Anh đã tiêm chủng được cho khoảng 1/4 dân số.

TRỌN BỘ