Tốc độ đô thị hóa quá nhanh khiến cho nhiều không gian trong đô thị trở nên chật chội, tù túng, thiếu những không gian xanh và sân chơi cho trẻ em. Có nữ một kiến trúc sư trong 6 năm qua đã thầm lặng tạo nên một dự án: Tạo ra những sân chơi. Trong 6 năm qua, chị và các đồng nghiệp đã tạo nên 200 sân chơi từ vật liệu tái chế trên khắp cả nước.

TRỌN BỘ