Chi phí Logistics cao khiến cả nông dân và doanh nghiệp đều thiệt thòi vì lợi nhuận của nông dân giảm, trong khi doanh nghiệp cũng khó tiêu thụ sản phẩm. Ngoài ra, việc thiếu hụt kho tàng, bến bãi, hệ thống kho lạnh lưu trữ nông sản chuyên dụng cũng làm cho giá cả nông sản bấp bênh, tình trạng được mùa mất giá, thậm chí đổ bỏ nông sản vẫn tiếp diễn.

TRỌN BỘ