Vào những tháng trước, khi bước vào vụ Hè Thu, lúc các cánh đồng lúa cần nước, các tỉnh Nam Trung Bộ lại hứng chịu nắng hạn. Như vậy, hết nắng hạn lại đến mưa ngập úng, đây thực sự là vụ lúa tồi tệ đối với nông dân.

TRỌN BỘ