Chào buổi sáng Bông lúa có những thông tin đáng chú ý cho bà con nông dân: Vùng trồng cây hương bài vào vụ Tết; Nông dân trồng ca cao điêu đứng trước dịch COVID-19; Peru đẩy mạnh tiêu thụ ca cao; Quản lý dịch hại tổng hợp giảm sử dụng phân thuốc hóa học; Đưa nông dân trở thành chuyên gia đồng ruộng

TRỌN BỘ