Thương mại điện tử vùng nông thôn đang là câu chuyện thành công được nói đến nhiều ở Trung Quốc. Hơn 1 nửa số làng mạc ở Trung Quốc đã dễ dàng đưa hàng hóa về thành thị, và từ thành thị về nông thôn, bằng chuyển phát nhanh. Hạ tầng Logistics ngày càng hoàn thiện đã góp phần giúp người nông dân ít qua trung gian, mà bán hàng trực tiếp trên các trang thương mại điện tử.

TRỌN BỘ