Trên địa bàn xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông, nông dân đang bước vào vụ thu hoạch xoài chính vụ. Tuy năm nay được mùa nhưng giá lại giảm kỷ lục, khiến cho người trồng xoài thiệt hại nặng nề

TRỌN BỘ