Thời điểm này, khi vụ thu hoạch tỏi tại Khánh Hòa đang vào cao điểm thì khó khăn lại đến khi sức mua chững lại, giá tỏi cũng giảm mạnh. Việc trữ tỏi chờ lên giá để bán cũng phát sinh ra nhiều vấn đề, gây khó cho người nông dân. Ngoài ra tại đây, việc trồng mía cũng không dễ dàng mà cần tăng cường liên kết giữa nông dân, doanh nghiệp và chính quyền địa phương để phát triển

TRỌN BỘ