Những tin tức đáng chú ý: Tình trạng lưới điện không đảm bảo an toàn tại khu dân cư; Mức phạt tin nhắn, cuộc thoại rác lên đến hơn 100 triệu đồng; Mẹ giao ma túy cho con trai và con dâu đi bán;...

TRỌN BỘ