Một số nội dung nổi bật: Viện KSND Tối cao trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ cấp bằng tiếng Anh giả tại Trường Đại học Đông Đô | Tình trạng xây dựng vi phạm hành lang an toàn lưới điện diễn ra phổ biến tại Đà Nẵng | Người dân xã miền núi tại tỉnh Bình Định phải đi trên cầu còn đang thi công dang dở do chậm tiến độ, gây nguy hiểm đến tính mạng.

TRỌN BỘ