Những nội dung đáng chú ý có trong bản tin: Tại tỉnh Đắk Nông, nhiều công trình cấp nước tập trung không phát huy hiệu quả, bị bỏ hoang lãng phí; Người dân thấp thỏm qua sông trên cầu "Tử thần" tại Quảng Nam.

TRỌN BỘ