Bản tin có những thông tin đáng chú ý: Giả danh nhân viên sân bay lừa hàng trăm tỷ đồng, Vào đám tang ăn trộm thùng phúng điếu; Ô tô tải tự trôi chèn vào tài xế đang sửa xe dưới gầm; Đảm bảo vận hành Thủy điện A Lưới...

TRỌN BỘ