Những nội dung đáng chú ý trong bản tin: - Nghệ An: Xe khách dừng chạy hàng loạt để phản đối xe dù - Khởi tố nhóm đối tượng sản xuất phân bón giả - Hà Tĩnh xử lý công trình xây dựng trái phép lấn chiếm kè sông

TRỌN BỘ